Match of Memories 08 Oct

Người ra đi nhưng tình còn ở lại
Trên sân hình ảnh mãi không mờ…

Vì những lý do khác nhau mà nhiều anh em đã phải xin treo giầy. BQT đã tìm hiểu và nhận ra rằng tình yêu của  những anh em đó dành cho TLFC vẫ luôn lớn lao. Người ra đi thì như vậy còn anh em đang tiếp tục thi đấu đều cảm nhận thấy một sự trống vắng…Bóng đá là một phần nhưng với TLFC còn có cả tình cảm, niềm vui, và sự chia sẻ.

Chương trình Match of Memories cuối tuần này đặc biệt dành cho các cầu thủ Treo giầy như sau

Chương trình: Trận đấu của những ký ức

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *