VTF FC

Câu lạc bộ bóng đá trực thuộc Diễn đàn du lịch Việt Nam, chi hội miền Bấc

Leagues
Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
Seasons
2019

Results

(Trận 12)
Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2019
Sân 4

Group: Bảng A
(Trận 7)
Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2019
Sân 3

Group: Bảng A
(Trận 3)
Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2019
Sân 3

Group: Bảng A