TMG FC

Câu lạc bộ bóng đá thuộc tập đoàn kinh tế Thiên Minh Group

Leagues
Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
Seasons
2014, 2019

Results

(Trận 11)
Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2019
Sân 1

Group: Bảng A
(Trận 6)
Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2019
Sân 2

Group: Bảng A
(Trận 3)
Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2019
Sân 3

Group: Bảng A
Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2014
Sân Hồng Hà

Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2014
Sân Hồng Hà

Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2014
Sân Hồng Hà

Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2014
Sân Hồng Hà

Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2014
Sân Hồng Hà

Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2014
Sân Hồng Hà