AFT-TICO FC

Câu lạc bộ bóng đá thuộc tập đoàn Ticog

Leagues
Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
Seasons
2014, 2019, 2016

Results

Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2019
Sân bóng đá Phúc Xá

Group: Chung kết
(Trận 13)
Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2019
Sân 1

Group: Bán kết
(Trận 11)
Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2019
Sân 1

Group: Bảng A
(Trận 7)
Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2019
Sân 3

Group: Bảng A
(Trận 4)
Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2019
Sân 1

Group: Bảng A
Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2016

Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2016
Sân 2

(Day 4)
Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2016
Sân 2

(3)
Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2016
Sân 4

(2)
Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2016
Sân 1

(1)
Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2016
Sân 3

Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2014
Sân Hồng Hà

Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2014
Sân Hồng Hà

Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2014
Sân Hồng Hà

Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2014
Sân Hồng Hà

Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2014
Sân Hồng Hà

Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2014
Sân Hồng Hà