Giới thiệu về trung tâm nghiên cứu & truyền thông vì sự phát triển bền vững (CSD)

1. Giới thiệu CSD

Trung tâm Nghiên cứu và Truyền thông vì sự phát triển bền vững (viết tắt là CSD) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ của Việt Nam được thành lập năm 2010 dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

CSD được thành lập từ tình yêu con người và sự đồng cảm sẻ chia với những người gặp khó khăn trong cộng đồng. CSD bao gồm những thành viên có năng lực, nhiệt huyết và trách nhiệm với công việc. Hoạt động của CSD nhằm phát huy vai trò của công nghệ truyền thông, nghiên cứu khoa học, đưa ra những giải pháp tốt nhất cho các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững. CSD tin tưởng rằng những hoạt động đã, đang và sẽ triển khai sẽ góp phần mang lại sự phát triển bền vững cho đất nước.

2. Hoạt động chính của CSD

Nghiên cứu, triển khai và thực hiện các dự án về truyền thông, giáo dục hành vi, cải thiện và nâng cao đời sống con người. Cung cấp các dịch vụ khoa học: Tư vấn, đào tạo, tập huấn, chuyên giao công nghệ, hỗ trợ dự án phát triển cộng đồng. Phát huy vai trò của công nghệ truyền thông, nghiên cứu khoa học, đưa ra những giải pháp tốt nhất cho các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững.

3. Tầm nhìn CSD

ü          Nghiên cứu các vấn đề nổi cộm một cách khác biệt

ü          Triển khai hiệu quả những dự án hướng tới số lượng lớn đối tượng thụ hưởng

ü          Đi đầu trong hoạt động truyền thông xã hội

ü          Niềm tin để trao gửi trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR)

ü          Liên kết các đối tác hành động vì sự phát triển bền vững.

Địa chỉ: Phòng 903, Khách sạn Công đoàn Việt Nam, 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội

Điện thoại: 043.941.2367 / Fax: 043.942.5494

Email: lienhe.csd@gmail.com / Website: niemtin.vn

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *