Lịch thi đấu giải bóng đá “ Mùa Hè MIC 2012 ”

Lịch thi đấu giải bóng đá “ Mùa Hè MIC 2012 ”

Do BTC sân MIC Thanh Xuân tổ chức bao gồm 16 đội

STT

Bảng A

Bảng B

Bảng C

Bảng D

1

SILK

Hải Nam

Color media

Mỏ việt bắc

2

Đồng đội

Thăng Long

MIC

Ca đoàn

3

Ford TX

Kim Sơn

Aroma

Sông đà

4

Chim cảnh

Bros

Thanh Xuân

VL

5

Cửu Long

                     Vòng bảng

 1. Chủ Nhật ( 09/9/2012 )

 

STT

Giờ

Trận

Tên cặp đấu

Tỉ số

Sân

1

2

3

4

5

6

7

8

8h

8h

8h

8h

9h30

9h30

9h30

9h30

A1 – A2

B1 – B2

C1 – C2

D1 – D2

A3 – A4

B3 – B4

C3 – C4

D3 – D4

Hải nam – Thăng long FC

1

2

3

4

1

2

3

4

 

2. Thứ 5 ( 13/9/2012 )

 

STT

Giờ

Trận

Tên cặp đấu

Tỉ số

Sân

9

10

11

12

20h30

20h30

20h30

20h30

A1 – A5

B1 – B3

C1 – C3

D1 – D3

4

3

2

1

3. Thứ 6 ( 14/9/2012 )

STT

Giờ

Trận

Tên cặp đấu

Tỉ số

Sân

13

14

15

16

20h30

20h30

20h30

20h30

A2 – A4

B2 – B4

C2 – C4

D2 – D4

Thăng long – bros

1

2

3

4

 

4. Thứ 2 ( 17/9/2012 )

 

STT

Giờ

Trận

Tên cặp đấu

Tỉ số

Sân

17

18

19

20

20h30

20h30

20h30

20h30

A2 – A5

B1 – B4

C1 – C4

D1 – D4

4

3

2

1

5

 

5 Thứ 3 ( 18/9/2012 )

 

STT

Giờ

Trận

Tên cặp đấu

Tỉ số

Sân

21

22

23

24

20h30

20h30

20h30

20h30

A1 – A3

B2 – B3

C2 – C3

D2 – D3

Thăng long FC – kim sơn

4

3

2

1

 

6. Thứ 6 ( 21/9/2012 )

 

STT

Giờ

Trận

Tên cặp đấu

Tỉ số

Sân

25

26

20h30

20h30

A1 – A4

A2 – A3

5

6

 

7. Thứ 2 ( 24/9/2012 )

27

20h30

A3 – A5

5

3 comments

 1. oh
  em thac mac la co 1
  7 doi co ma ma sao chi co 27 tran?
  vong bang
  kon thieu tran giua a5 va a4 ma

 2. Chúc cho giải đấu thành công.chúc cho giải đấu sẽ là giải đấu thường niêm.và là 1 sân chơi lành mạnh cho tất cả mọi người
  thân ái

Join the Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *