2 comments

  1. Chất lượng hình ảnh tốt đấy full HD, không biết bác nào quay tay, cẩn thận ĐTH VN mời về làm đấy,

Join the Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *