Delano FC vs Flower Garden FC

Thọ Hải FC vs Asia First Travel FC

Thăng Long FC vs Thọ Hải FC

B&B FC vs Flower Garden FC

Asia First Travel FC vs Đông Dương FC

Delano FC vs Saigon Tourist FC

Liên Kết FC vs Thăng Long FC

Trọng tài:…..

Giám sát:…..

Saigon Tourist FC vs Delano FC

Authentic FC vs Flower Garden FC

Asia First Travel FC vs Funny FC