Tag: team profiles

Giới thiệu về FC K+

Lịch sử hình thành:

Ngay từ những ngày đầu tháng 3 năm 2010, đội bóng K+FC đã được thành lập với những thành viên hạt nhân như đội trưởng Bá Ngọc, các thành viên Việt Hùng, Trung Hiếu, Minh Khoa…với mục đích rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu hữu nghị với những đội bóng phong trào khối doanh nghiệp trong khu vực Hà Nội.

Continue reading “Giới thiệu về FC K+”