Season: 2016

Thăng Long FC Cup 2016

Flower Garden FC vs Asia First Travel FC

Delano FC vs Thọ Hải FC

Thọ Hải FC vắng mặt và kết quả xử thắng cho Delano là 3-0

Delano FC vs Flower Garden FC

Thọ Hải FC vs Asia First Travel FC

Thăng Long FC vs Thọ Hải FC

B&B FC vs Flower Garden FC

Asia First Travel FC vs Đông Dương FC

Delano FC vs Saigon Tourist FC

Liên Kết FC vs Thăng Long FC

Trọng tài:…..

Giám sát:…..

Saigon Tourist FC vs Delano FC