League: Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long

Cúp thường niên Thăng Long FC

U- Viet FC — HOTBA FC

09:45

AFT-TICO FC — SunTour FC

09:45

SunTour FC — HOTBA FC

09:45

AFT-TICO FC — U-Viet FC

Thăng Long FC — U-Viet FC

Sun Tour FC — Relax FC

VTF FC — HOTBA FC

AFT-TICO FC — TMG FC

AFT-TICO FC — VTF FC

U-Viet FC — Relax FC