Lịch thi đấu 2016

Lịch thi đấu

DateMatchTime/ResultsLeagueSeasonPitchArticle
Saigon Tourist FC vs Liên Kết FCCúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long2016
Asia First Travel FC vs Flower Garden FCCúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long2016
B&B FC vs Thọ Hải FCCúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long2016
Gà Việt FC vs Đông Dương FCCúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long2016
Thăng Long FC vs Delano FCCúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long2016
Funny FC vs Authentic FCCúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long2016
AFT FC vs Authentic FCCúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long2016
Funny FC vs Flower Garden FCCúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long2016
Đông Dương FC vs Thọ Hải FCCúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long2016
Thăng Long FC vs Saigon Tourist FCCúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long2016
Delano FC vs Liên Kết FCCúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long2016
Gà Việt FC vs B&B FCCúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long2016
Đông Dương FC vs B&B FCCúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long2016
Thọ Hải FC vs Gà Việt FCCúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long2016
Asia First Travel FC vs Funny FCCúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long2016
Authentic FC vs Flower Garden FCCúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long2016
Saigon Tourist FC vs Delano FCCúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long2016
Liên Kết FC vs Thăng Long FCCúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long2016
Delano FC vs Saigon Tourist FCCúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long2016
Asia First Travel FC vs Đông Dương FCCúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long2016
B&B FC vs Flower Garden FCCúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long2016
Thăng Long FC vs Thọ Hải FCCúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long2016
Thọ Hải FC vs Asia First Travel FCCúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long2016
Delano FC vs Flower Garden FCCúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long2016
Delano FC vs Thọ Hải FCCúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long2016
Flower Garden FC vs Asia First Travel FCCúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long2016